Online ovlašćeni knjigovođa – kontrolor

Online  Ovlašćeni knjigovođa  je logičan nastavak  kursa za sertifikat samostalni knjigovodja 

iskustva polaznika knjigovodstvenih kurseva

Cena kursa 

Moguće plaćanje na 4 mesečne rate Cena kursa je  60000,00

Akcijske cene  :

mart i april    30% na osnovnu cenu 42000,00 dinara

Za napredne kurseve akciski popusti važe samo za studente koji su kod nas završili kurseve srednjeg nivoa

  Trajanje kursa 4+1 mesec gratisIzgled  kursa 

Online kurs Edukacija

1.lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,20 lekcija u okviru koji se radi 15  testova - provera teoretske edukacije i

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji.Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva.

1Aplikacija se sastoji od ukupno 21 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). .ukupno  20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje

 

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva , financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala  Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača Voditi blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna Sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji,asignaciji i preuzimanju duga  Obračunavati valutne i kursne razlike. Obračunavati i plaćati  lizing rate Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; I bolovanja  obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Obračunati naknade po  ugovorim  (o delu autorskih i ugovorai )kreirati poslovne knjige Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.i knjižiti porseke razlike Vršiti obračun uvoza i obračun proizvodnje Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost ,Knjižiti manjkove i viškove  Kreirati poslovne knjige Izraditi zaključni list  Vršiti izradu  financijskih izvještaja  Društva obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans tokova kapitala i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija 

U okviru školovanja , osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno! 

kurs  je 100% praktičan i indentičan offline kursu.  Natavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka. 

Nastava po modulima

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje,knjiženje
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
 4. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga-
 5. Obračun računovodstvene amortizacije -
 6. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 7. Nabavka robe u maloprodaji;
 8. Knjiženje kroz KPR broj 1;
 9. Maloprodaja prodaja-knjiženje;
 10. Knjiženje kroz knjigu  KIR br1;
 11. Podnošenje poreske prijave za prvi period -   PPPDV1
 12. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 13. Tekući računi
 14. Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora o kompenzaciji, Cesiji, Asignaciji (alternativni oblici plaćanja;
 15. Blagajna pazara (uplata isplata);
 16. Avansna plaćanja ;
 17. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 18. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 19. Proizvodnja  bez klase 9   -knjiženje
 20. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa devizna plaćanja -knjiženje;
 21. Obrazac 70, Devizni tekući račun -knjiženje;
 22. Kupoprodaja deviza;
 23. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 24. Podnošenje i knjiženje  PPPDV  za drugi poreski  period-knjiženje;
 25. Otkup deviza
 26. Tekući devizni računi
 27. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 28. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-knjiženje;
 29. Popis,Odluke o popisu ,izrada i knjiženje odluke
 30. Manjak opreme -knjiženje;
 31. Knjiženje manjkova osnovnih sredstava kroz knjigu Kir 3;
 32. Podnošenje PPPDV za treći period -knjiženje;
 33. Obrazac POPDV-novi obrazac
 34. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 35. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 36. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.

Ispit: 

Polaganje ispita je besplatno

Teme polaganja

Kontrolna pitanja iz 

 1. Izrada Finansijskih izveštaja
 2. Izrada Poreskog bilansa

Kao ispit se računa

 1. Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 40 poena;
 2. Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;
 3. Kontrolna isitna pitanja 20

Ispit: 

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;

 Sertifikat : ovlašćeni knjigovodja - kontrolor

Cena sertifikata je 4.500 dinara - sertifikat se šalje post-expresom na Vašu kućnu adresu (poštarina nije uračunata u cenu sertifikata)

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 5 meseci

Datum početka kursa: 15.01.2024

Trajanje kursa: 5 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 15.01.2024

Trajanje kursa: 5 meseca