Knjigovodstvene obuke informacije za polaznike

 knjigovodstvene obuke -Informacije za polaznike

Autor teksta  Informacijama za polaznike  je Jelena  Bogdanović diplomirani ekonomista -predavač u školi FINANCE TEAM

Dobrodošli!

Informacijama za polaznike imali smo želju  da objasnimo  način ,metode i naučni pristup naših kurseva  U isto vreme  želja nam je bila da  polaznicima  približimo  nivoe znanja  koje treba da postignu  nakon završetka naših kurseva .Molimo vas da pažljivo pročitate ovu prezentaciju .

               

 Offline knjigovodstveni kursevi

 • offline kurs samostalni knjigovodja - tip kursa klasični:

 Kurs samostalni knjigovođa obezbeđuje srednji nivo znanja za mikro i mala preduzeća. Za pristupanje kursu zahteva se najmanje srednja stručna sprema. Trajanje kursa 2 meseca 

                                          

 Priprema nastave, sadržaj ,zadatak ,cilj nastavni proces

Offline kursevi kreirani su po pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati).

U kreiranju nastave škole Finance Team korišćene su savremene kombinovane  programske metode nastave,  sa jasnim ciljem da se učenicima omogući da uče vlastitim mozgom a ne napamet.

Sadržaj kursa : sačinjen je po grupama vežbi

1. Prosto knjigovodstvo -analitika ukupno 16 sati ili 20 školskih časova

2. Finansisko - sintetičko (glavna knjiga )knjigovodstvo ukupno 20 sata ili 26 školskih  časova

3. izrada finansiskih izveštaja i rad u Billansu 16 sati ili 20 školska časa

Priprema nastave 

 1. upoznavanje polaznika i nastavnika
 • Prethodno upoznavanje sa potencijalom polaznika. Nastavnik se što detaljnije upoznaje sa motivacijom učenika.
 • upoznavanje polaznika sa načinom rada koji će biti primenjen i praćenja nastave  Upoznavanje sa sadržajem nastavnog programa.
 • Upoznavanje sa materijalnim i tehničkim osnovama za rad.

    2.  Pojedinačne - odnosno priprema nastave  za praćenje svakog polaznika.

Zadatak nastavnika ,odnos nastavnika i polaznika

 Zadatak nastavnika je da postojeća znanja iz  saznajne oblasti prenese  na učenike na najsvrsishodniji način.U ovom procesu nastavnik mora da poseduje najveće moguće znanje iz više oblasti kao što su:

- Zakonodavna, pravna i poreska regulativa koja pokriva predmet učenja;

- Metode i principe  učenja;

- Psihologiju i komunikaciologiju;

- Informatiku i  druga znanja koja mogu biti od koristi.

 Tok nastavnog procesa :Nastava se sastoji iz 3 dela

 • Ponavljanje predhodno stečenog znanja i upoznavanje sa novim gradivom
 • Praktičan rad  Škola Finance Team je prihvatila programirani - vođen nastavni metod (odozgo na dole) i projektovala način, tehnologiju i tehniku izvođenja  praktične  nastave.
 • Kontrola praktičnog dela  nastave

Odnos nastavnika i učenika,Cilj Nastavnog  procesa

Odnos nastavnika ipolaznika je je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom i trećem  delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika.

Cilj Nastavnog  procesa

Cilj  nastavnog procesa je da se polaznici kursa obuče za  praktično obavljanje poslova vođenja poslovnih kniga. Nastavnik polazi od toga da učenici nemaju nikakvo prethodno praktično znanje za obavljanje ovog traženog zanimanja

Nastavni proces -Trajanje kursa, nastavni dan, časovi

Ukupan broj nastavnih  dana je  20 dana .Ttrajanje kursa je dva meseca. Broj polaznika kreće se od 8-12.podeljen tri dela  po srodnosti  poslova koje polaznici u toku kursa trabaju da pređu. Trajanje jednog nastavnog dana je tri  sata.

Dinamika kursa je: prvih mesec dana jedan put nedeljno; drugi mesec: dva puta nedeljno.

  Nastavni dan se deli na dva dela:

 • Prvi deo vodi se pretežno predavanjem nastavnika  putem razgovora.
 • Drugi deo nastavnog dana je praktični deo - polaznicima su dostupne skripte sa preciznim uputstvima za izradu praktičnog dela da samostalno urade zadatak.Nastavnik u ovom delu treba da omogući kreativnost učenika i samostalnu primenu stečenog znanja.

Prvi deo  kursa

 • cilj i predmet je sticanje novog znanja iz zakonodavne i poreske regulative i načina rada vođenja analitike  poslovnih knjiga projektovane firme (kartice osnovnih sredstava, robe, poreske evidencije KPR i KIR, obračun zarada).

Drugi deo kursa

 1. knjiži se relevantna dokumentacija kroz finansijsko knjigovodstvo, kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa) izrađuje se bruto bilans i

Treći deo  kursa :

 1. Podnose se poreskie prijave i  izradjuju  finansijski izveštaji
 2. knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

Za softver  Billans obezbedjuje se :Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. Na času je nastavnik prisutan ali ne predaje, već je tu samo ukoliko nastanu određene tehničke ili unosne greške koje treba ispraviti. Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Rad polaznika - učenikove vežbe, prati nastavnik i ako je potrebno upućuje učenika da ponovi teoretsku edukaciju ili ponovo pročita uputstvo i potom proveri izradu vežbe.

Sve vežbe svrstavaju se u grupe srodnih poslova. Nakon urađene grupe poslova detaljno se proverava svaka vežba polaznika. Pispravljeno.

 Kada kandidat bude položio završni ispit, on će postati i vlasnik sertifikata, odnosno uverenja i dodatka sertifikatu, koji je apsolutno validan.

                                 

 Online knjigovodstveni kursevi

Online kursevi kreirani sa istim ciljevima i zadacima i istom metodom  kao i  offline kursevi škole Finance Team uz nastavno pomagalo –aplikaciju. Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva -  

Tip kursa klasični: 

1.Samostalni knjigovodja Trajanje kursa 3 meseca

2. Ovlašćeni knjigovodja -kontrolor Za pohadjanje ovog kursa potrebno je minimalno znanje  nivoa samostalni knjigovodja trajanje kursa 5 meseca

Tip kursa akademski:

1.. Samostalni knjigovodja napredni trajanje kursa 5 meseci  .Nije potrebno predznanje

2. Ovlašćeni knjigovodja napredni    - trajanje kursa  7 meseci Za pohadjanje ovog kursa potrebno je minimalno znanje  nivoa samostalni knjigovodja

Tip kursa klasični: 

1.Samostalni knjigovodja

2. Ovlašćeni knjigovodja -kontrolor

Tip kursa akademski:

1.. Samostalni knjigovodja napredni trajanje 8 meseci  .

2. Ovlašćeni računovodja  - trajanje 12 meseci

Nastavni proces -Trajanje kursa, natavni dan, časovi

Nastavni časovi su po strukturi podeljeni na 3 dela:

1) Lekcija kroz koju se izlaže novo gradivo;

2) Praktičan deo nastave - vežbe;

3) Praktičan deo nastave – izrada finansijskih izveštaja i unos dokumentaciju u računovodstveni program bilans.

Sadržaj kursa i nastavni plan

Sadržaj kursa : sačinjen je po grupama vežbi

1. Prosto knjigovodstvo ukupno od 01- vežbe  do 09

2. Finansisko knjigovodstvo od 10-do 20 vežbe

3. izrada finansiskih izveštaja poseban deo  i rad u Billansu  poseban deo

Kurs je podeljen na tri dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

 U prvom delu kursa radi se takozvano prosto knjigovodstvo Upoznavanje - sticanje novog znanja iz zakonodavne i poreske regulative i načina rada vođenja analitike  poslovnih knjiga projektovane firme

U drugom delu kursa knjiži se relevantna dokumentacija kroz finansijsko knjigovodstvo, kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa) izrađuje se bruto bilans i

U trećem delu kursa  :

 • sastavljaju se i  podnose  zakonske poreske  prijave i izradjuju  finansijski izveštaji
 •  knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

Za knjiženje u programu Billans obezbedjeni su :

 • Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. i.
 • pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

U ovom delu postavlja se cilj  da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela:

1) teoretska  edukacija;

 2) praktičan rad. vežbe i podvežbe ukupno 20 vežbi  svaka ima po 3-6 podvežbi

Prvi deo se sastoji iz1. lekcije, 2. priloga uz lekcije i3.  testova.

Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova.

Struktura lekcije .
Lekcijom
se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi.Lekcija je kratka i veoma sažeta, izlažu se samo ključni delovi, zakodavna regulativa i pravila koja čine okvir za knjigovodstveni posao..Lekcija je je predstavljena na zanimliv način  da polaznici uoče saznanje koje stiču,detalji koji mogu da zbune se izbegavaju.Struktura se pažljivo bira, izlaže  se u kratkim crtama

Struktura priloga Prilozima su dati ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu.

Struktura testova Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije. Cilj  priloga je da učenici steknu okvirna znanja iz zakonskih propisa koji su okosnica poslova koji se prelaze.

Struktura vežbi .Vežbama je pretstavljen praktični deo kursa;ovde se, struktura knjigovodstvenog posala, koja je predmet učenja razlaže   adekvatnom tehnologijom i tehnikom na niže stepene složenosti – operacije  kao sastavne delove glavnog posla u skladu sa  zakonskim propisima.Ovde  je obezbedjeno “nastavno pomagalo”- program za ručno knjigovodstvo -  aplikacija za praktičnu nastavu.

Operacije su predstavljene u vidu podvežbi. U ovom delu  studentima se kroz uputstva  izlažu kratko postupci i tehnologija rada operacije određenog posla koja omogućavaju, da praktično urade samostalno na za to  predviđena nastavna pomagala (obrasci, obračuni, nalozi, kartice isl).Učenicima je za izradu svake operacije omogućena dokumentacija koja se obrađuje. Svaka operacija se sačuvava i čini na kraju glavnu vežbu ,kompletni posao-strukturu.

Pomagala su kreirana u skladu sa zakonskim propisima. Uputstva su precizna i kratka izbegavaju se šira objašnjenja koja polaznike mogu da zbune.

Cilj je da se ostavi jak dojam a pri tom striktno poštovanje uputstva kao pravila. Predviđeno je da se uradi više istih postupaka i da se u toku rada polaznici služe samostalno računskim operacijama.

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Rad polaznika - učenikove vežbe, prati nastavnik i ako je potrebno upućuje učenika da ponovi teoretsku edukaciju ili ponovo pročita uputstvo i potom proveri izradu vežbe.

Sve vežbe svrstavaju se u grupe srodnih poslova. Nakon urađene grupe poslova detaljno se proverava svaka vežba polaznika. Pispravljeno.

 Kada kandidat bude položio završni ispit, on će postati i vlasnik sertifikata, odnosno uverenja i dodatka sertifikatu, koji je apsolutno validan.

Polaganje ispita za sertifikat: Test pitanja.

494c8af4c6bba78f2591a7a8aba31fd2

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 5 meseci

Datum početka kursa: 15.01.2024

Trajanje kursa: 5 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 15.01.2024

Trajanje kursa: 5 meseca