online kurs knjigovodstva poreski računovodja –

CENA KURSA  :44000    13892177_1224941927526117_8865977487193128211_n

 

 

Kurs  je  kreiran po  pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika. Kurs samostalni knjigovođa obezbeđuje srednji nivo znanja za mikro i mala preduzeća. Za pristupanje kursu zahteva se najmanje srednja stručna sprema.

 na  2 mesečne rate za uplate fizičkih lica:

 1. Koncepcija kursa je priprema za polaganje ispita za ovlašćenog računovodju  3 ispita

1.ikvidatura Poresko knjigovodstvo 1  -analitika poslovne imovine i obaveza

2. Obračun zarade , obračun spoljnotrgovinskog poslovanja  i  poresko knjigovodstvo

2. Finansisko - sintetičko (glavna knjiga )knjigovodstvo

3. izrada finansiskih izveštaja

Nastava po segmentima kurs za samostalnog knjigovođu

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i  knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge, evidentiranje kroz robne kartice,  knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih  poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Predzakjljučna i zaključna knjiženja.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno, izrada originalnih  finansijskih izveštaja: bilans uspeha, bilans stanja,statistički izveštaj, obračun poreske amortizacije i izada poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit obrazac (PDP).
 20. Predaja finansijskih izveštaja

Kurs knjigovodstva samostalni knjigovodja obuhvata obuku za vodjenje poslovnih knjiga po principima: prostog i dvojnog knjigovodstva, virtuelne firme .

Kurs samostalni knjigovođa: 100% praktičan i potpuno drugačiji od drugih!

14732370_1302269233126719_4572843765281550086_n14690930_1302269239793385_8111354270270904835_n-1

 

 

 

 

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs kurs poreski računovodja 

Ispit

 • ispit se polaže online, traje 1 sat i besplatan je.
 • Predmeti :
 •   Potpuno uradjen nalog  za praktičan rad na aplikaciji za ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme.
 • 3 ispita za specijalistički  kurs u zvanju  Revizora  u komori ovlašćenih revizora Srbije
 • 1. MSF2., ,PORESKO PRAVo3.  PRAVA ZA RAČUNOVODJE .
 •  Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )
 •  tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )
 •  Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )
Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 2500,00 dinara a se
Ispit traje 1 sat radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100%)  maksimum i 70%minimum bodova

2

14937197_1307619402591702_7872793425710326848_n

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online Samostalni knjigovođa -akademski

u srbiji

Upis: Online trajanje4 meseca

Datum početka kursa: 21.06.2021

Trajanje kursa: 2 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 21.06.2021