poreski računovodja

Online kurs knjigovodstva     samostalni poreski knjigovodja  omogućava studiozno  knjigovodstvenog znanja. Online kurs je tako konceptiran u vidu vodjenja virtuelne firme  Ovaj kurs omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva i studiozna znanja iz oblasti poreza i doprinosa poreza na dodatu vrednost,carinskih i deviznih propisa  i propisa i zakona iz oblasti poreza na dobit  .

Categories:

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – offline)

uživo

Datum početka kursa: 30.11.2020

Trajanje kursa: 2 meseca

Beograd

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 30.11.2020

Trajanje kursa: Beograd offline kurs 2 meseca -polasci prvih mesec dana 1* nedeljnio od 17i 3o h do 20 h; drugog meseca 2* nedeljno od 17 i 30 do 20 h