Finance Team CV

Finance Team CV

Rođena je 1953. godine u Odžacima Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1979. godine, smer: Spoljna i unutrašnja trgovina

Dodatna znanja -Sertifikati:  ;

Specijalistički ispit u zvanju   Ovlašćeni eksterni revizoor

Specijalistički ispit u zvanju stečajni upravnik

Specijalistički kurs za Bonitet u organizaciji Narodne Banke Srbije

Jezik sa kojim se služi: Francuski i EngleskiØ 2010. godine

Osnivač Finance Team-2010

2008-2009 godine – Zaposlena u Logistik Team Sekulić na poslovima Menadžer računovodstva. - Posebna angazovanja: pokretanje knjigovodstvenog i informacionog sistema za carinska skladišta  .

2006 – 2007. godine - AD Hleb iz Novog Sada na poslovima šef računovodstva - Posebno angažovanje: Član tima na uvođenju Informacionog sistema CESA iz  Novog Sada

2004-2005.godine - Rekreatours AD iz Beograda na poslovima rukovodilac računovodstvenog i finansijskog sektora. - Posebno angažovanje: kreiranje protoka knjigovodstvenih podataka Uprava – Hoteli- Turističke agencije

1996-2003.godine - Zaposlena u DP Narodna Lutrija na poslovima Rukovodilac računovodstvenog i finansijskog sektora i inspektor interne kontrole. - posebno angažovanje: Uvođenje programa AB SOFT

1992- 1995. godine - Zaposlena u Republičkoj Upravi na polovima finansjski inspektor -

1981-1991. godine - Zapošljena u Kompanija Goša na radnom mestu šef računovodstva i plana - Posebna angažovanja: član tima Institut Goša ”Organomatik”na projektima organizacija i kreiranje protoka dokumentacije i informacija po nivoima znanja više Velikih sistema: Valjaonica bakra iz Sevojna, Aluminijumski kombinat iz Titograda ”Projektni biro” iz Subotice, Kompanija Beko

1979-1981 15 oktobar Požarevac Glavni referent plana i analize

Jelena Bogdanović

Šef računovodstva , asistent – saradnik u nastavi, Rođena je 1980. Godine. U Požarevcu diplomirani menadžer - Fakulteta za menadžment /F@M/ IZ Sremskih Karlovaca računovodstvo.

SPECIJALISTIČKA I POSEBNA ZNANJA

2000 godina  : za certifikat u zvanju Računovođa ispit polagala u organizaciji Jugoslovenskog udruženju računovodja i revizora .

Od 2012 godine  u Finance Team na poslovima šefa računovodstva i asistent u obuci kadrova za vođenje knjigovodstva – saradnik u nastavi – praktična obuka.

0d 2016 do sada vlastita knjigovodstvena agencija E računovodstvo Finance Team Sremski Karlovci

Ranija zaposlenja :

2008-2011 godine – Zaposlena Agrimatco group ”Dipkom” doo na poslovima knjigovodstvenog i komercijalnog referenta - Posebna angazovanja u firmi Agrimatco group Uvodjenje i inplementacija knjigovodstvenog i informacionog sistema ”Calculus” za potrebe kompanije, Posebno se ponosi projektovanju delovima programa za : -izrada analiza i izveštaja o prodaji i naplati za potrebe menadžmenta. - Izrada posebnih programa CALCULUS-a u okviru programskog softvera u saradnji sa programerima za potrebe obračuna dodatnih odobrenja i zaduženja kupcima na ime rabata i valutnih klauzula.

2007-2008. godine – Zaposlena u AD Hleb iz Novog Sada u sektoru knjigovodstva i distribucije .

2006-.godine - Olimpik doo iz Novog Sada, na poslovima knjigovođe. - Posebno angažovanje:

2003-2006,Knjigovodstvena agencija LOLA

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski računovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 4 -6 meseci

Datum početka kursa: 31.03.2022

Trajanje kursa: 2 -6 meseci

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 31.03.2022

Trajanje kursa: 4-6 meseci